Boekreview door The Treeclimbing Company: 

"Adventure Therapie, in de boom!

Per Wijnands, gezins- en jongerenwerker bij de Mutsaersstichting is al sinds 2010 bomen aan het klimmen met ons.

Wij zijn blij en trots op het werk dat hij afgelopen jaar heeft geschreven:

 

Handboek Adventure Therapie met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

 

In het boek beschrijven Per Wijnands en Monique Scheres de inzet van ervaringsleren als therapievorm, waarbij de natuur als co-therapeut fungeert. Er wordt een theoretische onderbouwing gegeven en er wordt ingegaan op de manier waarop dergelijke therapietrajecten opgebouwd worden.

Boomklimmen en andere activiteiten in en rond bomen vormen een belangrijk onderdeel van de therapie-setting.

Ook wordt de inzet van deze therapievorm bij een 5-tal problematieken uitgewerkt.

 

Eén en ander is geïllustreerd aan de hand van 101 casussen op basis van ervaringen die we grotendeels binnen de jeugd-GGZ hebben opgedaan, waarbij de boom bij het grootste deel een rol speelt! "

Boekbespreking in het Tijdschrift Vaktherapie door Hilde van Heemskerk is te downloaden via onderstaande knop.

Download
boekbespreking tijdschrift vaktherapie
boekbespreking tijdschrift vaktherapie.p
Adobe Acrobat document 561.7 KB